BOX 13134, 103 03 Stockholm 08 12 44 82 88

 

 

Viktigt information om inkasso

 

 

 

Har du fått ett inkassokrav uppmanar vi dig att senast inom åtta dagar enligt inkassokravet inbetala fordrat belopp eller skriftligen meddela oss dina eventuella invändningar mot kravet. Om detta inte sker inom angiven tid riskerar du att ansökan om betalningsföreläggande alternativt ansökan om stämning inges till kronofogden respektive tingsrätten. Detta kan innebära registrering i kreditupplysningsregister. Kan du inte betala fordrat belopp inom den angivna tiden bör du absolut kontakta oss nedan.
Förutom ditt meddelande ska du alltid uppge namn, personr, emailadress, telefonnr samt ärendenr.
I vissa fall kan vi bevilja en avbetalningsplan som löper på 3 månader. Som en sista utväg kan du ansöka om en sådan.

 

Var rädd om dig, din kreditvärdighet och din framtid!

 

 

 

Tel: 08 12 44 82 88

Ring oss

E-post: inkasso@canoxa.se

Maila oss